Председател на журито Печат

Председателят няма право да оценява проекти. Неговата задача е да наблюдава, помага и контролира членовете на журито.

joury_rosen.png
Име:
Росен Петков
Професия:
Председател на СОКИ
Държава:
22px-Flag_of_Bulgaria.png
Категория:
icon_21_animation.png icon_21_graphics.png icon_21_music.png icon_21_offline.png icon_21_web.png
Информация: www.scas.acad.bg